HICHEEL.COM

уЛС ТӨРИЙН боловсролын ЦАХИМ ХУУДАС

УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН СОНГУУЛИЙН АМЛАЛТУУД


Ардчилсан 

Нам 2004

2004 он сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Сонгуулийн үеэр олон нийтэд тараасан материал.


Татах


Ардчилсан 

Нам 2008

2008 он сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Сонгуулийн үеэр олон нийтэд тараасан материал.


Татах


Ардчилсан 

Нам 2012

2012 он сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Сонгуулийн үеэр олон нийтэд тараасан материал.


Татах


Монгол Ардын Хувьсгалт Нам 2004

2004 он сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Сонгуулийн үеэр олон нийтэд тараасан материал.


ТатахМонгол Ардын Хувьсгалт Нам 2008

2008 он сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Сонгуулийн үеэр олон нийтэд тараасан материал.


ТатахМонгол Ардын Нам 2012

2012 он сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Сонгуулийн үеэр олон нийтэд тараасан материал. (намын нэр, лого өөрчлөгдсөний дараах сонгууль)


Татах 1 2 3Монгол Ардын Хувьсгалт Нам 2012

2012 он сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Сонгуулийн үеэр олон нийтэд тараасан материал.


Татах
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН АМЛАЛТУУД


Ардчилсан 

Нам 2005

2005 он Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Сонгуулийн үеэр олон нийтэд тараасан материал.


ТатахМонгол Ардын Хувьсгалт Нам 2005

2005 он Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Сонгуулийн үеэр олон нийтэд тараасан материал.


Татах
Ардчилсан 

Нам 2009

2009 он Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Сонгуулийн үеэр олон нийтэд тараасан материал.


ТатахМонгол Ардын Хувьсгалт Нам 2009

2009 он Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Сонгуулийн үеэр олон нийтэд тараасан материал.


Татах
Ардчилсан 

Нам 2013

2013 он Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Сонгуулийн үеэр олон нийтэд тараасан материал.


ТатахМонгол Ардын Хувьсгалт Нам 2013

2013 он Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Сонгуулийн үеэр олон нийтэд тараасан материал.


ТатахМонгол Ардын Нам 2013

2013 он Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Сонгуулийн үеэр олон нийтэд тараасан материал.


Татах


Манай цахим хуудсанд зочилсон танд баярлалаа.